« Czy zaplanowałeś już … | Strona domowa |

Koszty chwilówek

W sytuacji, gdy zapadła decyzja o wyborze chwilówki jako pomocy finansowej zaczynają pojawiać się pytania ile tak naprawdę kosztuje całość tego zobowiązania po doliczeniu kosztów związanych z zarobkiem dla instytucji pożyczającej. Nowi klienci mogą liczyć na darmowe chwilówki, które udzielane jednorazowo nie zawierają żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów.

Podstawowe koszty związane z zaciągnięciem pożyczki chwilówki dotyczą odsetek i prowizji, które konsument musi zapłacić firmie pożyczkowej. Aby wysokość odsetek nie była zbyt duża wprowadzono specjalne limity kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych. Dzięki temu pożyczkodawcy muszą kierować się ustawą o kredycie konsumenckim i ustawą antylichwiarską podczas ustalania dodatkowych kosztów z tytułu udzielanych pożyczek- chwilówek. Na chwilę obecną limit maksymalny odsetkowych kosztów stanowi obecnie równowartość odsetek maksymalnych, które zostały określone na podstawie kodeksu cywilnego. Biorąc pod uwagę sytuację obecną to maksymalny limit kosztów odsetkowych wynosił dziesięć procent w skali roku.

Do kosztów pozaodsetkowych, które mogą stanowić część opłaty chwilówki należy prowizja i inne opłaty. Tutaj również wysokość kosztów reguluje specjalna ustawa antylichwiarska. Koszty pozaodsetkowe nie powinny wynosić więcej niż suma dwudziestu pięciu procent całkowitej kwoty kredytu oraz trzydziestu procent iloczynu całkowitej kwoty pożyczki.

Podczas czasu spłaty chwilówki klient nie powinien obawiać się o całkowity koszt kredytu, bowiem nie powinien on przekraczać kwoty udzielonego zobowiązania. Koszt ten obowiązuje przez pierwsze sto dwadzieścia dni od kiedy gotówka została wypłacona po raz pierwszy. Dzięki takiej sytuacji tak zwane rolowanie pożyczek zostaje ograniczone.

Ustawa antylichwiarska ustaliła ograniczenie kosztów pożyczek chwilówek do maksymalnie dwudziestu procent kwoty zapożyczenia. Wcześniej było to niemal pięćdziesiąt pięć procent. Ważne żeby prace w sejmie postępowały, aby wkrótce móc cieszyć się w pełni ważną, znowelizowaną ustawą antylichwiarską.

Rozbieżność pomiędzy kosztami, które należy ponosić decydując się na chwilówkę bywają bardzo wyraźne. Dotyczy to przede wszystkim prowizji, ale kosztem, na który klienci powinni przede wszystkim zwrócić uwagę to RRSO. Potrafi wynosi